didee

Leave as many question marks as you want for me - My full-stops are ready.   I'm here with a look back to my past. I'm here to enjoy my present, and I'm here to chase my future.

twitter.com/DuyenDao:

  Ngại

  Tôi ngại cầm sách lên đọc ngay giữa văn phòng, có n lý do, điển hình là:

  (n = 1) Lý do chỉ có một, được viết thành Câu chuyện “Ngại”

  Tôi gọi cho chị N. để xin điều chỉnh hóa đơn anh J. ngày xx tháng xx năm 2014 đã cho thông tin sai. Gửi đi n email tới địa chỉ chị cho, còn biến thể thêm ‘s’, thêm ‘ing’ để tránh trường hợp chị (hoặc tôi) nói (hoặc nghe) không rõ. Thư phản hồi là cái giọng điệu khô khốc rằng email này không được chuyển đến địa chỉ đã cung cấp. Tôi gọi cho chị, nhờ đọc lại email và khẳng định với bản thân lẫn với chị mình đã viết đúng. Để đảm bảo hơn, tôi nhờ chị gửi thử email cho tôi. Vấn đề là với chức danh thực tập thì email dài hơn hầu hết mọi nhân viên khác. Vấn đề tôi chưa đọc được nửa tên email theo lối đánh vần chị đã đọc cho tôi lúc trước thì: “Cái gì mà tiếng Anh không vậy?”.

  Nguồn cơn cho cho cái việc tự tìm hiểu email đúng trên mạng là ngại cầm cuốn sách đã mang theo mà đọc.

  — 2 weeks ago
  #ngại  #ngại ngữ 
  Another request from my friend as a #card for her friend. I’ve sketched 3 different versions. This is not really the best one but it looks more #handmade than the others. :))
#weird #handlettering #handtype #type #typography #red #orange #yellow #lettering

  Another request from my friend as a #card for her friend. I’ve sketched 3 different versions. This is not really the best one but it looks more #handmade than the others. :))
  #weird #handlettering #handtype #type #typography #red #orange #yellow #lettering

  — 3 months ago
  #lettering  #handtype  #handmade  #typography  #yellow  #orange  #red  #handlettering  #weird  #type  #card 
  Quick #draft, #lyrics taken from ‘PS, I love you’ #OST album. #love #handtype #handlettering #lettering #type #typography #sketching #drawing #drafting #lining

  Quick #draft, #lyrics taken from ‘PS, I love you’ #OST album. #love #handtype #handlettering #lettering #type #typography #sketching #drawing #drafting #lining

  — 3 months ago with 4 notes
  #lettering  #love  #lyrics  #lining  #handtype  #ost  #typography  #draft  #handlettering  #sketching  #drafting  #type  #drawing 
  Yes, this word is damn #hypnotizing…
#practice #handwriting #handwritten

  Yes, this word is damn #hypnotizing…
  #practice #handwriting #handwritten

  — 3 months ago
  #hypnotizing  #practice  #handwriting  #handwritten 
  Where I lay my head after trekking with a pair of ballerina. (at Núi Đá Bia)

  Where I lay my head after trekking with a pair of ballerina. (at Núi Đá Bia)

  — 3 months ago
  DD Tutorial: From Start to Finish →

  dailydishonesty:

  As the blog has picked up over the past few months, I’ve received tons of messages asking for advice and tips on how to create hand-drawn type designs. So I thought it would be fun to give you guys an inside look as to how a Daily Dishonesty goes from a sketch to published piece on the blog….

  — 3 months ago with 1839 notes
  #tutorial  #typography 
  One of my friends’ request. It looks kinda messy coz I am not really good at organizing words in a long sentence.
#handtype #handlettering #lettering #typography #type

  One of my friends’ request. It looks kinda messy coz I am not really good at organizing words in a long sentence.
  #handtype #handlettering #lettering #typography #type

  — 3 months ago with 2 notes
  #handlettering  #lettering  #handtype  #type  #typography 
  Just finished. Worth practicing. Need practicing. #handtype #type #typography #handlettering #lettering #practice

  Just finished. Worth practicing. Need practicing. #handtype #type #typography #handlettering #lettering #practice

  — 3 months ago with 1 note
  #lettering  #handtype  #practice  #typography  #handlettering  #type 
  Keep on practicing!
#practice #dots #typography #handlettering #handtype #lettering

  Keep on practicing!
  #practice #dots #typography #handlettering #handtype #lettering

  — 3 months ago
  #dots  #lettering  #handtype  #practice  #typography  #handlettering 
  Summer summer flower flower
#handdrawn #drawing #red #dots #tiny #yellow #flowers #green #leaves #floral (at Phước Kiển, Nhà Bè)

  Summer summer flower flower
  #handdrawn #drawing #red #dots #tiny #yellow #flowers #green #leaves #floral (at Phước Kiển, Nhà Bè)

  — 4 months ago
  #dots  #leaves  #yellow  #floral  #green  #tiny  #handdrawn  #flowers  #drawing  #red 
  Really don’t know what I’m drawing. Leaves and leaves?
#drawing #doodling #ink #bnw (at Phước Kiển, Nhà Bè)

  Really don’t know what I’m drawing. Leaves and leaves?
  #drawing #doodling #ink #bnw (at Phước Kiển, Nhà Bè)

  — 4 months ago with 1 note
  #doodling  #bnw  #drawing  #ink 
  Morning coffee
#morningcoffee #coffee #practice #type #typography #lettering #handlettering

  Morning coffee
  #morningcoffee #coffee #practice #type #typography #lettering #handlettering

  — 4 months ago
  #lettering  #coffee  #practice  #typography  #morningcoffee  #handlettering  #type 
  We all have our own trouble.
My very first try in my first #Buriichan #notebook

#trouble #handlettering #typography #handtype #lettering #letters

  We all have our own trouble.
  My very first try in my first #Buriichan #notebook

  #trouble #handlettering #typography #handtype #lettering #letters

  — 4 months ago
  #lettering  #letters  #handtype  #typography  #notebook  #handlettering  #trouble  #buriichan 
  The best and worthiest #notebooks I’ve got so far. Gonna be addicted to #Buriichan notebooks, this will cost a lot. #notebook #artstuff #Burii

  The best and worthiest #notebooks I’ve got so far. Gonna be addicted to #Buriichan notebooks, this will cost a lot. #notebook #artstuff #Burii

  — 4 months ago
  #burii  #notebooks  #buriichan  #notebook  #artstuff 
  May your day shine bright. :)
#handtype #handlettering #typography #lettering #type

  May your day shine bright. :)
  #handtype #handlettering #typography #lettering #type

  — 4 months ago
  #handlettering  #lettering  #handtype  #type  #typography